Firma realizuje działania w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, które współfinansowane są  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Paih logotypy.png
Zrzut ekranu 2022-01-7 o 15.11.03.png
Zrzut ekranu 2022-01-7 o 15.11.30.png